Ajapa japa to jedna z jogicznych form medytacji. Japa oznacza nieprzerwane powtarzanie mantry. Japa staje się ajapa (spontaniczna) japa, gdy mantra zaczyna być powtarzana w sposób automatyczny, bez świadomego wysiłku.

Ajapa japa to kompletna w swej formie praktyka treningu umysłu, która (sama w sobie, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek dodatkowych technik czy nawet wsparcia guru) jest w stanie zaprowadzić nas do oświecenia.

Ajapa japa swój wyjątkowy charakter zawdzięcza zespoleniu oddechu z mantrą. To ujednolicenie pozwala praktykującemu utrzymać ciągłość oddechu (nawet w momencie kiedy osoba wejdzie w stan głębokiej medytacji). W momentach osiągania stanu samadhi/ oświecenia oddech automatycznie ustaje, wielu adeptów “wybudza” się wówczas, aby złapać wdech. W przypadku ajapa japa jest dużo “prościej”.. oddech “dzieje się” sam.. właśnie dzięki powtarzanej w myślach mantrze.

Regularna i zaangażowana praktyka ajapa japa potrafi oczyścić umysł z ukrytych negatywnych myśli, kompleksów i lęków, a finalnie nawet chorób. Bardzo ważnym jest aby sukcesywnie przyjmować pozycję niezaangażowanego świadka w momentach gdy te negatywy wypływają na powierzchnię. Z czasem nasz umysł zostanie oczyszczony z wszelkich napięć, a w ślad za nim uzdrowi się również nasze ciało, którym przestaną rządzić zasady psychosomatyki.

Kiedy słowa wyrażasz poprzez mowę to jest to japa; kiedy wyrażasz je poprzez serce to jest to ajapa.

Mahatma Gandhi

Ajapa japa może być praktykowana w każdej asanie medytacyjnej. Można ją również praktykować (jak większość innych form medytacji) siedząc na krześle.

Najczęściej wykorzystywaną do praktyki ajapa japa mantrą jest mantra SO-HAM ponieważ jej dźwięki zbliżone są do naturalnego dźwięku naszego wdechu i wydechu.

Więcej o tej formie medytacji oraz o tym jak podjąć jej praktykę przeczytasz w kolejnym poście: Mantra SO-HAM – czyli kilka słów o tym jak odnaleźć się we wszechświecie?